John Deere kasutustingimused

  1. Käesoleva veebilehe sisu on kaitstud autoriõigusega 2010 Deere & Company poolt. Kõik õigused on seadusega tagatud. Deere & Company on kaitsnud ettevõttele Deere & Company kuuluvate dokumentide, tekstide, piltide ja tarkvara kõik omandiõigused.
  2. Sellel saidil avaldatud teavet on lubatud elektrooniliselt kopeerida ja printida ainult isiklikuks kasutamiseks tingimusel, et teavet ei ole muudetud ning see sisaldab autoriõiguste kaitse ja kopeerimisloa teateid.
  3. Deere & Company ja Stokkeri* selgesõnalise kirjaliku loata ei tohi selle veebisaidi mis tahes faile või nende muudetud versioone taasedastada.
  4. Sellest veebisaidist ei tohi luua peegelsaite.
  5. Muudel kui käesolevaga selgesõnaliselt lubatud juhtudel ei ole selle veebisaidi materjalide edastamine tõlgendatav litsentsi andmisena Stokkeri* ja/või Deere & Company omanduses oleva või nende kontrollitava mis tahes patendi, autoriõiguse või kaubamärgi kohta.
  6. Teil on õigus saata selle veebisaidi kohta märkusi, küsimusi, ettepanekuid ja ideid. Nimetatud teabe saatmisel nõustute sellega, et esitatud teavet ei käsitleta konfidentsiaalsena, Stokker* ja Deere & Company ei ole kohustatud esitatud teavet kaitsma ning Stokker* ja Deere & Company ei ole kohustatud sellele vastama. Stokker* ja Deere & Company võib Teie poolt saadetud teavet kasutada mis tahes viisil, mis hõlmab kõnealuse veebisaidi arendamist, loomist ja turundamist, kuid ei ole sellega piiratud. Stokker* ja Deere & Company võib Teie saadetud teavet piiranguteta paljundada, avaldada ja levitada.
  7. See veebisait on asutatud eelkõige Stokkeri ja Deere & Company klientide, potentsiaalsete klientide, turundajate ning volitatud müügiesindajate huvides ning nendele kasutamiseks. Kõikide viidatud veebisaitide või teenuste kättesaadavus ei ole tagatud ning Stokker* ja Deere & Company võib selles veebisaidis kirjeldatud veebisaite, teenuseid või muud infot igal ajal muuta. See veebisait võib sisaldada ebatäpsusi ning seda veebisaiti võidakse aeg-ajalt muuta. Enne selles veebisaidis esitatud mis tahes veebisaidi kohase teabe kasutamist tuleb teabe õigsuse kohta küsida kinnitust.
  8. Stokker* ja/või Deere & Company ei vastuta selle veebisaidi andmete vigade või puudulikkuse eest.
  9. John Deere roheline ja kollane värviskeem, hüppava hirve kujutis ja John Deere on Deere & Company poolt registreeritud kaubamärk.
  10. Käesolevate kasutustingimuste täitmist reguleerivad Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid. Õigusvaidlused lahendatakse Eestis asuvas pädevas kohtus.

* Stokker on AS Mecro poolt registreeritud kaubamärk. Kõik õigused kaitstud.