John Deere kasutustingimused

  1. Käesoleva veebilehe sisu on kaitstud autoriõigusega 2010 Deere & Company poolt. Kõik õigused on seadusega tagatud. Deere & Company on kaitsnud ettevõttele Deere & Company kuuluvate dokumentide, tekstide, piltide ja tarkvara kõik omandiõigused.
  2. Sellel saidil avaldatud teavet on lubatud elektrooniliselt kopeerida ja printida ainult isiklikuks kasutamiseks tingimusel, et teavet ei ole muudetud ning see sisaldab autoriõiguste kaitse ja kopeerimisloa teateid.
  3. Deere & Company ja Baltic Agro Machinery OÜ* selgesõnalise kirjaliku loata ei tohi selle veebisaidi mis tahes faile või nende muudetud versioone taasedastada.
  4. Sellest veebisaidist ei tohi luua peegelsaite.
  5. Muudel kui käesolevaga selgesõnaliselt lubatud juhtudel ei ole selle veebisaidi materjalide edastamine tõlgendatav litsentsi andmisena Baltic Agro Machinery OÜ* ja/või Deere & Company omanduses oleva või nende kontrollitava mis tahes patendi, autoriõiguse või kaubamärgi kohta.
  6. Teil on õigus saata selle veebisaidi kohta märkusi, küsimusi, ettepanekuid ja ideid. Nimetatud teabe saatmisel nõustute sellega, et esitatud teavet ei käsitleta konfidentsiaalsena, Baltic Agro Machinery OÜ * ja Deere & Company ei ole kohustatud esitatud teavet kaitsma ning Baltic Agro Machinery OÜ* ja Deere & Company ei ole kohustatud sellele vastama. Baltic Agro Machinery OÜ * ja Deere & Company võib Teie poolt saadetud teavet kasutada mis tahes viisil, mis hõlmab kõnealuse veebisaidi arendamist, loomist ja turundamist, kuid ei ole sellega piiratud. Baltic Agro Machinery OÜ * ja Deere & Company võib Teie saadetud teavet piiranguteta paljundada, avaldada ja levitada.
  7. See veebisait on asutatud eelkõige Baltic Agro Machinery OÜ ja Deere & Company klientide, potentsiaalsete klientide, turundajate ning volitatud müügiesindajate huvides ning nendele kasutamiseks. Kõikide viidatud veebisaitide või teenuste kättesaadavus ei ole tagatud ning Baltic Agro Machinery OÜ * ja Deere & Company võib selles veebisaidis kirjeldatud veebisaite, teenuseid või muud infot igal ajal muuta. See veebisait võib sisaldada ebatäpsusi ning seda veebisaiti võidakse aeg-ajalt muuta. Enne selles veebisaidis esitatud mis tahes veebisaidi kohase teabe kasutamist tuleb teabe õigsuse kohta küsida kinnitust.
  8. Baltic Agro Machinery OÜ * ja/või Deere & Company ei vastuta selle veebisaidi andmete vigade või puudulikkuse eest.
  9. John Deere roheline ja kollane värviskeem, hüppava hirve kujutis ja John Deere on Deere & Company poolt registreeritud kaubamärk.
  10. Käesolevate kasutustingimuste täitmist reguleerivad Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid. Õigusvaidlused lahendatakse Eestis asuvas pädevas kohtus.

Baltic Agro Machinery OÜ

Tehnika tn 9, 72213 Türi,

Järvamaa, Estonia

Telefon +372 384 7428

Faks +372 384 7037

info@balticagromachinery.com